Szkolenia dla firm

Celem naszych szkoleń dla firm jest jak najwyższy stopień wdrożenia w pracy nowych lub udoskonalonych umiejętności, czyli rzeczywisty wzrost wewnętrznej siły pracowników, a przez to widoczna zmiana w organizacji.

Dlatego oferujemy nie tylko tradycyjne szkolenia dwudniowe, lecz również:

 • 4-godzinne szkolenia „w pigułce” dla zajętych,
 • warsztaty z przerwą pomiędzy dniami szkolenia na realizację zadań wdrożeniowych,
 • szkolenia realizowane przez dwóch prowadzących: trenera biznesu i psychologa,
 • spójne akademie wielodniowe, również rozłożone na lata,
 • coaching zespołowy,
 • warsztaty strategiczne dla zarządów i kierownictwa,
 • warsztaty dla kadry menedżerskiej z zakresu, z którego szkoleni są podwładni, wspomagające proces egzekwowania wdrożenia,
 • szkolenia wzmocnione mentoringiem doświadczonych praktyków biznesu.

Skuteczność szkoleń

Wiemy, że największa skuteczność i najlepiej wydany budżet na szkolenia są wtedy, gdy szkolenie nie jest pojedynczym wydarzeniem, czy przypadkową zachcianką. Pomagamy unikać sytuacji, w której co roku biznes zwraca się do Działu HR o te same szkolenia, a następnie okazuje się, że nic one nie wniosły w organizacji. Zabezpieczamy również przed ewentualnością, że w wewnętrznej ofercie szkoleń menedżerskich i ogólnofirmowych znajdują się ogólnikowe tematy, które wybierane są przez pracowników i kadrę menedżerską na zasadzie przypadku. Wspieramy pracowników w tym, aby po szkoleniu nie zostali sami ze starymi nawykami lub wątpliwościami co do wdrożenia wiedzy i umiejętności na swoim stanowisku pracy.

Szkolenia zamknięte dla firm – tematy

Jeżeli diagnozują Państwo następujące potrzeby, porozmawiajmy o rozwiązaniach:

 

Państwa wyzwania Proponowane rozwiązania

Bardziej efektywne wykorzystanie
potencjału pracowników

Zwiększenie motywacji i zaangażowania personelu

 1. Warsztat „Jak budować wewnętrzną motywację i pracować z pasją"
 2. Warsztat MBTI – „Poznaj swój typ, odkryj swój potencjał”
 3. Warsztat „Od wypalenia do spełnienia” - zapobieganie
  wypaleniu zawodowemu
 4. Szkolenie „Stop toksynom w organizacji - zapobieganie mobbingowi”

Rozwój przywództwa
w organizacji

5. Szkolenia Leadership dla kadry menedżerskiej - wybrane tematy:

 • „Delegowanie – aby ludzie byli odpowiedzialni i samodzielni”
 • „Motywowanie i budzenie wewnętrznej motywacji”
 • „Efektywność menedżerska – jak działać sprawnie w turbulentnym otoczeniu”
 • „Coaching menedżerski – narzędzie budzenia wewnętrznej siły w pracownikach”
 • „Prowadzenie spotkań i zebrań – jak nie marnować czasu a zyskiwać synergię pracy zespołowej?”

6. Akademia menedżera dla młodych menedżerów

Budowanie zespołów

7. Warsztat „MBTI - współpraca w zespole” wraz z diagnozą indywidualną MBTI Step 1 lub MBTI Step 2

Wzrost efektywności inwestycji
w kapitał ludzki

8. Akademia dla asesorów w projektach Assessment / Development Center

Newsletter