Case study: indywidualny program wsparcia w zmianie pracy

Kontekst

Manager zatrudniona w polskim oddziale międzynarodowej korporacji była negatywnie oceniana przez nowego szefa i typowana do zwolnienia.  Wcześniej zatrudniona przez wiele lat na innej pozycji w firmie, była postrzegana jako osoba o dużych wpływach w organizacji. W związku z tym pracodawca zdecydował się sfinansować jej indywidualny program coachingowy jako wsparcie w procesie zmiany pracy, aby zminimalizować emocjonalne oraz społeczne skutki jej odeścia.

Działanie

Indywidualny program szkoleniowy miał na celu pomoc menedżer w przygotowaniu do wyjścia z organizacji, poprzez odkrycie i zrozumienie własnego potencjału, określenie najlepszego dopasowania zawodowego i zaprojektowanie kolejnego etapu w karierze. W toku współpracy coachee opracowała strategię zmiany pracy oraz rozwinęła kompetencje poszukiwania nowego zatrudnienia, w tym tworzenia skutecznych dokumentów marketingowych (CV i LM). Równolegle pracowała nad realizacją własnego celu, jakim było otwarcie własnej działalności handlowej.

Rezultat

Program zakończył się decyzją coachee o otworzeniu własnej działalności gospodarczej, która była realizacją jej największego marzenia. Rozstanie manager z dotychczasowym pracodawcą przebiegło w dobrej atmosferze. Dodatkową korzyścią dla firmy było zachowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach pracowników.

Społeczność:

Newsletter