First-time manager - program doskonalenia dla startujących liderów

FIRST-TIME MANAGER – program doskonalenia dla startujących liderów

Każdy z nas jest inny, a sytuacja, zespół, preferencje i styl bardzo indywidualny. Wierzę, że warto, aby menedżer działał w zgodzie ze sobą, by z wielu sprawdzonych narzędzi i metod wybierał te, które będą dobre dla niego oraz dla ludzi, z którymi pracuje. Poniższy program powstał po analizie doświadczeń z prowadzonych przeze mnie projektów. Zauważyłam, że to właśnie te elementy, które w nim uwzględniłam, są dobrym i użytecznym wyposażeniem na starcie każdego menedżera. Bez przygotowania pełnienie roli liderskiej jest obarczone wyższym ryzykiem błędów i nieefektywności, których warto uniknąć już na starcie. Program jest pomyślany jako pewna ciągłość o określonej kolejności. Jednak możliwe jest również wybranie pojedynczych modułów w zależności od potrzeb. Cały program możliwy do realizacji w wersji zdalnej! Zapraszam do współpracy.

Magdalena Olechnowicz

Program FIRST - TIME MANAGER

Moduł Cele

 • podzielisz się sytuacją
 • nazwiesz wyzwania
 • sformułujesz cele procesu
 • uzgodnimy preferowany styl pracy

Moduł Autorytet

 • przedyskutujemy zakres i zdania w roli kierowniczej
 • poznasz różnice między byciem menedżerem, a byciem liderem
 • dowiesz się skąd czerpać siłę i jak budować swój autorytet, zwłaszcza jeżeli awansowałeś w ramach swojego dotychczasowego zespołu

Moduł Expose

 • wybierzesz pasującą Ci strukturę expose, które pomoże Ci umocować się i rozpocząć pracę z podwładnymi
 • wypracujesz swoją autoprezentację, zgodną z własnym stylem i preferencjami
 • zidentyfikujesz Twoje wartości (w zakresie zarządzania ludźmi i zadaniami) i opracujesz konkretne sposoby ich realizacji na co dzień, aby nie stały się banalnymi deklaracjami
 • wypełnisz własną treścią pozostałe elementy expose
 • przygotujesz całość i przećwiczysz „na sucho” swoje expose
 • przewidzisz i oswoisz się z potencjalnymi reakcjami zespołu na Twoją wypowiedź

Moduł Współpraca (dedykowany dla osób wchodzących do nowej organizacji)

 • przygotujesz się do rozmowy wstępnej ze swoim przełożonym, zarządem oraz innymi osobami, z którymi będziesz współpracować (np. menedżerami innych działów, działem zarządzania zasobami ludzkimi itd.)
 • sformułujesz własną wizję zasad współpracy z szefem i innymi osobami
 • opracujesz sobie pytania, jakie im zadasz, aby dowiedzieć się więcej o ich oczekiwaniach wobec Ciebie
 • sporządzisz plan stopniowego zaistnienia w organizacji (poznawania / przedstawiania się / umocowania się)
 • przewidzisz, z jakimi starymi nawykami tych osób, z czasów gdy Ciebie nie było w tym miejscu, będziesz potrzebował się zmierzyć

Moduł Styl

 • dowiesz się, jakie są różne style kierowania ludźmi, wraz z wadami i zaletami tych stylów
 • poznasz koncepcję przywództwa sytuacyjnego
 • zdiagnozujesz swój naturalny styl
 • przeanalizujesz swoich pracowników pod kątem różnych kryteriów
 • postanowisz sobie, w jakim stylu będzie najefektywniej pracować z każdą z osób

Moduł Komunikacja

 • zastanowisz się, skąd biorą się nieporozumienia, niesłuchanie
 • poznasz modele komunikacji i powstawania barier komunikacyjnych
 • dowiesz się, jakie różnice w stylu komunikowania się występują między ludźmi (cztery style komunikacji)
 • nauczysz się łatwo rozpoznawać styl rozmówcy
 • przećwiczysz elastyczne komunikowanie się z osobami o różnych stylach tak, aby dotrzeć do nich z przekazem i przekonać ich
 • poznasz i przetrenujesz skuteczne metody perswazji i etycznego wywierania wpływu na ludzi

Moduł Delegowanie

 • poznasz typy rozmów menedżerskich w ramach Cyklu komunikacyjnego w zarządzaniu
 • przećwiczysz formułowanie celów i przekazywanie ich
 • zastanowisz się, co może być dla Ciebie przeszkodą w delegowaniu innym zadań i wykreujesz sposoby poradzenia sobie z tymi przeszkodami
 • opracujesz plan podziału najbliższych zadań w Twoim zespole

Moduł Motywowanie i empowerment

 • poznasz kilka użytecznych teorii motywowania
 • stworzysz sobie szeroką bazę motywatorów
 • nauczysz się rozpoznawać aktualny poziom motywacji pracownika i reagować w sposób przywracający motywację i zaangażowanie

Moduł Feedback

 • przedyskutujesz korzyści i zagrożenia związane z udzielaniem informacji zwrotnej
 • poznasz różne modele informacji zwrotnej na różne okazje
 • nauczysz się motywować i rozwijać poprzez informację zwrotną
 • wypracujesz bazę przydatnych sformułowań i pytań pobudzających autofeedback pracownika, aby przejmował odpowiedzialność za swoją pracę
 • dowiesz się, co zrobić w sytuacji, gdy pracownik nie realizuje zadań

Moduł Zespół i konflikty

 • poznasz role zespołowe – co ludzie mogą wnosić do pracy zespołowej
 • zdobędziesz wiedzę o różnych metodach pracy zespołowej analitycznej i kreatywnej
 • pozyskasz wskazówki i metody, pozwalające uniknąć nieefektywnych zebrań i problemów w pracy zespołowej
 • zrozumiesz mechanizm powstawania i eskalacji konfliktu
 • dowiesz się, jakie są rodzaje konfliktów
 • zdiagnozujesz swój naturalny styl zachowania w konflikcie
 • przećwiczysz rozwiązywanie konfliktów za pomocą różnych stylów

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić Twoje potrzeby i oczekiwania!

Newsletter