Doradztwo HR

Wiemy, że zarówno bardzo sprawne i efektywne duże organizacje, działające według najwyższych standardów, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, na ścieżce swojego rozwoju biznesowego, potrzebują zlecić na zewnątrz niektóre projekty w obszarze HR. Rozumiejąc biznes, szanując ludzi i pieniądze klientów, zapewniamy kompleksowe rozwiązania strategiczne i operacyjne, od strategii rozwoju menedżerów i pracowników, po rekrutacje i outplacement.

Doradztwo HR dla firm – obszary

Jeżeli diagnozują Państwo następujące potrzeby, porozmawiajmy o rozwiązaniach:

 

Państwa wyzwania Proponowane rozwiązania

Zwiększenie motywacji i zaangażowania personelu

Zmniejszenie absencji i rotacji pracowników

1. Audyt organizacji w zakresie profilaktyki wypalenia zawodowego wraz ze strategiczną sesją feedbackową dla kadry menedżerskiej

2. Audyt organizacji w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

Skuteczna rekrutacja - lepsze dopasowanie pracownika do stanowiska i organizacji

3. Przeprowadzanie procesów rekrutacji zewnętrznej
z elementami Assessment Center

Wzrost efektywności i kompetencji pracowników oraz kadry menedżerskiej

4. Programy kompleksowej diagnozy potrzeb rozwojowych
w firmie z wykorzystaniem metody Development Center

5. Tworzenie kompleksowych planów rozwojowych dla kadry menedżerskiej

6. Badanie potrzeb szkoleniowych wybranej grupy pracowników/ kadry menedżerskiej firmy (w formie warsztatów grupowych/ wywiadów pogłębionych/ badań ankietowych)

Wzrost efektywności inwestycji
w kapitał ludzki

7. Projektowanie procesów rekrutacyjnych z elementami Assessment Center wraz z przeszkoleniem wewnętrznych asesorów

8. Tworzenie modeli kompetencyjnych

9. Monitorowanie efektywności szkoleń np. metodą Mystery Shopper (Tajemniczy Klient)

Budowanie wizerunku firmy


10. Grupowe i indywidualne programy zwolnień monitorowanych (outplacement)

 

 

 

Newsletter