Czy spełniony pracownik pracuje lepiej?

Czy spełnieni pracownicy pracują lepiej? Wydawałoby się, że to pytanie retoryczne, oczywista oczywistość. Czy jednak faktycznie nasze doświadczenia, szczególnie korporacyjne, to potwierdzają? Jak często stykamy się z ludźmi spełnionymi, zadowolonymi z pracy, mającymi okazję do realizowania w niej siebie i służenia innym swoimi talentami? Jak często, jako pracownicy dbamy o swoje zawodowe spełnienie? Jak często, jako pracodawcy, troszczymy się o satysfakcję i spełnienie zatrudnionych osób?

Wydaje się, że przed nami jest spore pole do działania w tym zakresie. Powszechnie znane są badania Instytutu Gallupa pokazujące, że około 2/3 pracowników w Stanach Zjednoczonych wykazuje brak głębszego zaangażowania w pracę. Praca nie wiąże się dla nich z pasją, nie stanowi źródła nowej energii. W Polsce, jak wynika z raportu firmy Randstad, blisko połowa pracujących nie czuje się w pracy spełniona. W innych badaniach, prowadzonych przez firmę Jobhouse w 2020 roku, 37% ankietowanych pracowników nie jest skłonna polecić innym swojego miejsca pracy (wskaźnik poczucia szczęścia 6,8 na 10 punktowej skali).

Spełnienie zawodowe definicja

Spełnienie zawodowe to coś więcej niż tradycyjnie pojęta satysfakcja z pracy. Źródłem spełnienia jest poczucie, że pracujemy w zgodzie ze sobą, a w tym, co robimy, zauważamy większy sens i cel. Nie chodzi tutaj o spoczęcie na laurach i spowolnienie aktywności, ale wręcz przeciwnie, spełnienie zawodowe wiąże się nieodłącznie z coraz to nową energią do pracy i podejmowaniem nowych wyzwań.

Spełniony pracownik czyli kto?

Wyobraź sobie, że otaczają Cię w pracy sami spełnieni ludzie? Po czym możesz ich rozpoznać?

Badania wskazują na wiele czynników:

 • Radość i przyjemność czerpana z wykonywanej pracy
 • Poczucie sensu w tym, co się robi
 • Wiedza, umiejętności oraz nastawienie odpowiednie do wykonywania pracy
 • Możliwość wykorzystywania i rozwijania swojego potencjału oraz podejmowania wyzwań
 • Możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym
 • Misja życiowa i cele kompatybilne z celami pracodawcy
 • Wartości osobiste spójne z wartościami organizacji
 • Wewnętrzna motywacja, możliwość zaangażowania w pracę na 100%
 • Poczucie sprawczości w realizowanych zadaniach, odpowiedni poziom samodzielności oraz odpowiedzialności
 • Zadowolenie z jakości wykonywanej przez siebie pracy
 • Obciążenie zadaniami i poziom stresu adekwatne do możliwości
 • Satysfakcja z warunków zatrudnienia, w tym wynagrodzenia oraz zadowolenie z innych aspektów związanych ze środowiskiem organizacyjnym, w którym ta praca jest realizowana.

Czynniki organizacyjne mające wpływ na poczucie spełnienia zawodowego

W badaniu firmy Randstad ankietowani pracownicy wskazywali najczęściej następujące elementy o charakterze organizacyjnym, które mają wpływ na odczuwane spełnienie zawodowe:

Czynniki związane z komunikacją oraz relacjami:

 • Przyjazna atmosfera
 • Partnerskie relacje z szefem, wzajemny szacunek
 • Docenienie za dobrze wykonaną pracę, np. ze strony przełożonego
 • Jasno określony zakres obowiązków
 • Informacja zwrotna dotycząca wykonania pracy
 • Sprawiedliwy podział obowiązków

Czynniki związane z rozwojem:

 • Wsparcie rozwoju ze strony szefa
 • Możliwość dzielenia się wiedzą
 • Możliwość wpływania i wykazywania się inicjatywą
 • Możliwość szkoleń i innych działań rozwojowych
 • Możliwości awansu

Czynniki związane z warunkami zatrudnienia, w tym między innymi rodzaj umowy, dogodna lokalizacja, odpowiednie fizyczne warunki pracy, wysokość wynagrodzenia, premie, pakiet świadczeń pozapłacowych, możliwość pracy zdalnej, elastyczny czas pracy, wynagrodzenie za nadgodziny i inne.

Czy spełniony pracownik pracuje lepiej?

Spełnienie zawodowe - korzyści dla organizacji

Co organizacje dbające o dobrostan i spełnienie swoich pracowników mogą zyskać?

 • Większa efektywność pracowników – spełniony pracownik faktycznie osiąga lepsze wyniki
 • Mniejsza rotacja i absencja – spełniony pracownik mniej jest skłonny do odejścia z firmy i mniej choruje
 • Mniejsze ryzyko wypalenia oraz przerdzewienia zawodowego
 • Lepszy wizerunek pracodawcy, pracownik staje się ambasadorem, zachęca innych do aplikowania do firmy
 • Łatwiejszy proces budowania kultury opartej na zaangażowaniu oraz współodpowiedzialności za firmę, a także otwartości na rozwój i innowacyjność

Dbanie o to, aby ludzie w pracy byli spełnieni, zwyczajnie się opłaca.

Jak pomagać pracownikom w budowaniu spełnienia w firmach?

Wybrane rodzaje działań w organizacji, które sprzyjają budowaniu spełnienia pracowników:

 • rozmowy przełożonych z pracownikami na temat ich potrzeb, wartości, poczucia spełnienia w pracy
 • docenienie pracowników ze strony przełożonych, wyrażanie uznania za indywidualny wkład
 • budowanie kultury otwartości, szacunku i partycypacji
 • programy mentoringowe, coachingowe, wsparcie indywidualne
 • rotacja pozioma, zmiana stanowiska/działu w ramach firmy
 • zmiany zakresu zadań w obrębie zespołu
 • ankiety, audyty satysfakcji, poznawanie potrzeb pracowników w różnych częściach organizacji
 • poszerzanie zakresu odpowiedzialności, dawanie możliwości wykazania się
 • udział w zespołach interdyscyplinarnych i ogólnofirmowych
 • udział w projektach CSR związanych z pomocą potrzebującym
 • stwarzanie możliwości kierowania projektami
 • dbanie o atrakcyjne warunki zatrudnienia dla pracowników
 • programy zarządzania talentami, sukcesji oraz ścieżek karier
 • tworzenie wewnątrzfirmowych centr kariery pomagających pracownikom w rozpoznawaniu siebie i projektowaniu spełnienia zawodowego w pracy.

Artykuł powstał na kanwie prezentacji wygłoszonej 15 lutego 2021 w PSZK - w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami.

Jeśli zainteresował cię temat aktywnego dbania o spełnienie pracowników i potrzebujesz doradztwa, zapraszamy do kontaktu.

 

Wykorzystane źródła:

https://www.randstad.pl/raporty/2018-raport-niespelnienie-zawodowe-polakow.pdf

https://www.jobhouse.pl/files/6/Raport_Szczescie_w_pracy_Polakow_2020.pdf

https://www.apa.org/monitor/2013/12/job-satisfaction

https://www.gallup.com/workplace/313313/historic-drop-employee-engagement-follows-record-rise.aspx

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

Społeczność:

Newsletter