Work Life Balance - trendy i dobre praktyki HR

Dbanie o Work Life Balance pracowników to temat, który zyskuje w ostatnich latach coraz więcej uwagi i to nie tylko psychologów organizacji, ale także specjalistów ds. HR i ogólnie pracodawców, ale także polityków.

Work Life Balance - definicja

Work Life Balance jest definiowane jako dążenie przez pracownika do równoważenia życia zawodowego i prywatnego, głównie rodzinnego.

Badania psychologów organizacji pokazują, że dbałość o równowagę pomiędzy praca a życiem osób zatrudnionych, a więc przede wszystkim o zdrowe środowisko pracy, przekłada się na zwiększanie motywacji do pracy, wzrost zaangażowania i wydajności, a jednocześnie pomaga w redukowaniu nadmiernego obciążenia pracą, stresu i zmniejszaniu rotacji i absencji.

Przyczyny zwiększającego się znaczenia Work Life Balance należy upatrywać w następujących czynnikach:

 • zmiany na rynku pracy
 • modyfikacja ról
 • większa obecność kobiet na rynku pracy
 • często oboje małżonkowie/partnerzy pracują zawodowo i jednocześnie opiekują się dziećmi i starszymi rodzicami
 • samotni rodzice na rynku pracy
 • dłuższe godziny pracy
 • technologia, która umożliwia komunikację 24/7
 • potrzeba dbania o jakość życia

Praktyki HR - Work Life Balance

Jakie praktyki i świadczenia motywacyjne sprzyjają zyskiwaniu równowagi pomiędzy pracą a rodziną?

 • praca zdalna
 • elastyczny lub zadaniowy czas pracy
 • dodatkowy płatny urlop
 • krótszy tydzień pracy (czterodniowy tydzień pracy)
 • szkolenia zawodowe
 • job sharing
 • praca w niepełnym wymiarze czasu
 • programy wellbeing oraz wellness
 • programy wspomagania rzucania palenia tytoniu
 • programy wspomagające zrzucanie wagi
 • dofinansowanie do siłowni
 • możliwość przyprowadzania dziecka do pracy
 • możliwość swobodnego wyboru zmiany
 • dodatkowa opieka zdrowotna dla członków rodzin
 • opieka żłobkowa, przedszkolna dla dzieci pracowników
 • dodatkowe urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie, urlopy związane z żałobą
 • przerwy sabaticalowe
 • szkolenia językowe
 • programy wspierające zdrowie psychiczne pracowników
 • tworzenie kultury organizacyjnej, gdzie wartości wspierają elastyczność, wzajemne zaufanie, szacunek i równowagę między pracą a życiem prywatnym

Wykorzystane źródła:

https://badaniahr.pl/rownowaga_miedzy_zyciem_prywatnym_a_praca_work_life_balance

https://www.researchgate.net/publication/335294014_Work-life_balance_as_a_predictor_of_organizational_commitment_a_multidimensional_approach

https://www.researchgate.net/publication/356266113_Work-life_balance_a_systematic_literature_review_and_bibliometric_analysis

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

Społeczność:

Newsletter