Zarządzanie własną karierą, ku pracy z pasją - szkolenie dedykowane

Zarządzanie karierą to w dzisiejszych czasach odpowiedzialność nie działów HR, ale powinność każdego pracownika. Rozwijać karierę możemy w ramach tej samej organizacji, umiejętnie i w świadomy sposób, nabywając nowe kompetencje, dokonując zmian w zakresie realizowanych zadań, podejmując nowe wyzwania czy dbając o relacje wewnątrz i na zewnątrz firmy. Świadomy pracodawca może towarzyszyć pracownikowi w tym procesie, ucząc go, jak odkrywać swoje talenty i sens w pracy, a także jak korzystać z nich dla dobra firmy, która go zatrudnia. Jeśli Ty albo Twoi pracownicy z niechęcią wstajecie rano do pracy, jest pole do działania!

Szkolenie "Zarządzanie własną karierą - ku pracy z pasją" pomaga w rozwijaniu kompetencji samodzielnego odkrywania swoich talentów, preferencji oraz wartości, aktywnego reagowania na potrzeby zatrudniającej organizacji oraz budowania wizerunku w otoczeniu w zgodzie ze sobą.

Korzyści dla organizacji:

 • empowerment – pobudzanie pracowników do uruchomienia wewnętrznej motywacji i odpowiedzialności za zadania na swoim stanowisku poprzez kształtowanie większej świadomości siebie
 • efektywność – pełniejsze wykorzystanie potencjału i talentów pracowników, ograniczenie kosztów związanych z rotacją personelu
 • zaangażowanie – budowanie większego zaangażowania pracowników poprzez możliwość najbardziej efektywnego połączenia preferencji pracownika z potrzebami firmy
 • rozwój – wzmacnianie nastawienia na rozwój, otwartości na ciągłe uczenie się w odpowiedzi na stale zmieniające się realia biznesowe organizacji
 • employer branding, wizerunek światłego i innowacyjnego pracodawcy– tworzenie środowiska pracy, w którym firma dba o to, by pracownicy z radością przychodzili rano do pracy i, aby ta radość udzielała się także ich klientom.

 

Korzyści dla uczestnika:

 • poznanie siebie, rozpoznanie unikalności, preferencji, czynników motywujących
 • znajdowanie dopasowania – gdzie i jak najlepiej zaangażować swoje talenty dla dobra firmy
 • praca z pasją i radość z pracy
 • nauczenie się odkrywania talentów na bazie codziennego życia
 • nauczenie się budowania wizerunku w oparciu o talenty i unikalność
 • nauczenie się przeformułowania przekonań na temat siebie i pracy z demotywujących na wspierające.

 

Forma:

 • grupa warsztatowa do 9 – 15 osób
 • szkolenie trzydniowe – dwa dni z rzędu, przerwa 1-2 tygodnie na zadanie wdrożeniowe oraz trzeci dzień

 

Tematyka:

Część 1

 • czym jest kariera i na czym polega zarządzanie karierą w dzisiejszych czasach
 • rodzaje ścieżek karier i formy rozwoju zawodowego
 • fakty i mity udanej kariery
 • sposoby poszukiwania dopasowania do firmy
 • przeszkody w zarządzaniu karierą zawodową
 • metoda odkrywania potencjału, talentów i umiejętności
 • mapa dokonań
 • wprowadzenie do tropienia umiejętności
 • koncepcja kodów zawodowych

Część 2

 • trening tropienia własnych umiejętności
 • wartości związane z pracą
 • preferowane środowisko pracy
 • identyfikacja preferencji dotyczących  zainteresowań
 • przekonania zmniejszające motywację i utrudniające znajdowanie satysfakcji i radości z pracy

PRZERWA 2 tygodnie między dniami szkoleniowymi - zadanie wdrożeniowe

Część 3

 • metoda identyfikacji talentów
 • poszukiwanie dopasowania do potrzeb firmy - elementy job craftingu
 • zasady budowania własnego wizerunku
 • trening w formułowaniu autoprzekazu
 • plan wdrożeniowy

 

Prowadzący:

Magdalena Olechnowicz MO zdjcie

 

 

 

 

Justyna Ciecwierz

Justyna Ciećwierz

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu!

Newsletter