Empowerment definicja

Empowerment (ang.) nie ma na razie jednego dobrego tłumaczenia w języku polskim. Najbliższe znaczeniowo są takie określenia jak upełnomocnienie, upodmiotowienie, uprawomocnienie, wzmocnienie, umacnianie, przydawanie mocy lub dzielenie się władzą.

Empowerment - definicja

Empowerment w zarządzaniu to proces zachęcania pracowników do angażowania się w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji i brania odpowiedzialności za swoje działania, w taki sposób, aby podchodzili do swoich zadań jak właściciele firmy.

Jest to jedna z koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, podstawa przywództwa służebnego (servant leadership), której autorem jest Robert K. Greenleaf.

 

Co daje empowerment?

Efekty u pracowników, które wynikają z kultury empowermentu to:

 • zaangażowanie w pracę,
 • identyfikacja z firmą,
 • poczucie przynależności do zespołu,
 • satysfakcja z pracy,
 • zwiększenie wydajności,
 • większa świadomość kosztów
 • lepsze relacje w zespole,
 • zwiększenie motywacji wewnętrznej.

 

Na czym polega istota empowermentu?

Z perspektywy pracownika:

 • poczucie wpływu na decyzje i efekty podejmowanych działań (impact)
 • przeświadczenie o własnej skuteczności i posiadanych kompetencjach potrzebnych do wykonania zadania (self-efficacy)
 • poczucie samostanowienia, wpływ na podejmowanie i realizowanie działań (self-determination)
 • przekonanie o wartości i sensie wykonywanej pracy (meaning)
 • zaufanie do kierownictwa i sposobu zarządzania firmą

 

Z perspektywy kierownictwa:

 • Dzielenie się informacjami potrzebnymi do podejmowania decyzji
 • Dążenie do odkrywania potencjału tkwiącego w pracownikach
 • Uczenie podwładnych samodzielności
 • Troska o pełne uczestnictwo pracowników w zarządzaniu firmą
 • Dzielenie się władzą, autorytetem i w ten sposób zwiększanie wewnętrznej siły u pracowników

 

Podstawowym celem empowermentu jest poprawa jakości działania organizacji porzez wzmocnienie i usamodzielnienie pracowników. Inne koncepcje zarządzania np. Total Quality Management, reengineering, zarządzanie wiedzą, organizacja ucząca się także bazują na upodmiotowieniu pracowników.

 

Wykorzystane źródła:

https://mfiles.pl/pl/index.php/Empowerment

https://pl.wikipedia.org/wiki/Empowerment_(zarządzanie)

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

Społeczność:

Newsletter