Czy masz możliwość każdego dnia wykonywać zadania, które potrafisz najlepiej i w których możesz wykorzystać swoje najsilniejsze strony? Jeśli jesteś...

Job crafting (po polsku modelowanie pracy), służy pracownikowi przywróceniu poczucia sensu w realizowanych przez niego zadaniach, a tym samym...

Zaangażowanie pracowników a syndrom wypalenia zawodowego Jednym z ważniejszych wyzwań dzisiejszych organizacji jest maksymalne zaangażowanie...

Empowerment to słowo w języku angielskim, które rezonuje we mnie od dawna. Podczas studiów w latach 90-tych, wertując amerykańskie czasopisma z...

Empowerment (ang.) nie ma na razie jednego dobrego tłumaczenia w języku polskim. Najbliższe znaczeniowo są takie określenia jak upełnomocnienie,...

Newsletter