Artykuły

Praca, do której idziemy z przyjemnością to marzenie każdego pracownika bez względu na zajmowany szczebel w strukturze. Jak znaleźć się w zdrowym,...

Jak udzielać informacji zwrotnej (z ang. feedback), zwłaszcza krytycznej, aby przyniosła empowerment – moc i motywację wszystkim zaangażowanym...

Czy masz możliwość każdego dnia wykonywać zadania, które potrafisz najlepiej i w których możesz wykorzystać swoje najsilniejsze strony? Jeśli jesteś...

Job crafting (po polsku modelowanie pracy), służy pracownikowi przywróceniu poczucia sensu w realizowanych przez niego zadaniach, a tym samym...

Zaangażowanie pracowników a syndrom wypalenia zawodowego Jednym z ważniejszych wyzwań dzisiejszych organizacji jest maksymalne zaangażowanie...

Empowerment to słowo w języku angielskim, które rezonuje we mnie od dawna. Podczas studiów w latach 90-tych, wertując amerykańskie czasopisma z...

Empowerment (ang.) nie ma na razie jednego dobrego tłumaczenia w języku polskim. Najbliższe znaczeniowo są takie określenia jak upełnomocnienie,...

Kontekst Manager zatrudniona w polskim oddziale międzynarodowej korporacji była negatywnie oceniana przez nowego szefa i typowana do...

Puls Biznesu, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. organizuje konferencję EMPLOYER BRANDING W PRAKTYCE. Jest ona skierowana do managerów...

10 stycznia 2019 roku w Katowicach odbędzie się III edycja Kongresu HR organizowanego przez Brainstorm Group Sp. z o.o. dla praktyków HR...

Newsletter